Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

slide lễ giỗ lần thứ 1266 năm, ngày mất Thân mẫu Thủy Tổ là cụ bà NGUYỄN...
Giỗ thân mẫu
Thủy Tổ
họ Vũ Võ
Việt Nam

Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phương Nam-TP.HCM,tổ chức
lễ giỗ lần
thứ 1266 năm, ngày mất Thân mẫu
Thủy Tổ
là cụ bàNGUYỄN THỊ ĐỨC.

 Tại “Từ đường Dòng họ Vũ-Võ phương Nam”,

 khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh
Đồng Nai.
Thời
gian: Vào lúc 9 giờ 30, ngày 15/9/2016

(Nhằm thứ Năm, Rằm tháng 8 năm Bính Thân).

Chương trình
6 giờ 30’ 2 xe 16 chỗ đưa ban tổ chức lên Từ đường

 Dòng họ Vũ Võ Phương Nam đi bằng đường
cao

tốc ,nhiều người khác đi bằng xe con riêng của mình

9 giờ 30’ giới thiệu đại diện BLLDHVV PN ở các tỉnh

khác , và sự đóng góp của họ về việc xây dựng nhà thờ

10 giờ lễ cúng giỗ theo phong tục Phật Giáo.mọi người

thắp nhang kính lậy lên tổ tiên và thân Mẫu thủy tổ
Ông Võ Văn Hiến CTHĐDHVVPN
cám ơn

những người đã đóng góp xây dựng nhà

từ đường và nhà thờ. Thụ lộc .......
Ngày 15/9/2016

Xem nhiều tại Website

- khoahoctheky21

Nhấn trái chuột