Thứ Ba, ngày 23 tháng 8 năm 2016

Họp mặt cán bộ nhà giáo đi B và nhà giáo hoạt động nội đô 56...

 *       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

Đảng Ủy Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
HỌP MẶT
Cán Bộ,Nhà Giáo Đi B, Nhà Giáo hoạt động Nội Đô
Kỷ niệm 40 ngày giãi phóng Miền Nam Thống nhất đất nước
( 30-4-1975  -  30-4-02015  )

tại hội trường Sở giáo dục và đào tạo TPHCM ngày 25/4/2015Trái chuột vô link 2016
http://tphcmcity.blogspot.com/